Monica Engström
Monica Engström
socionom
Legitimerad psykoterapeut

Terapi kan vara en hjälp när du önskar att må bättre eller vill göra förändringar i livet. Det finns många olika anledningar till att vi människor vill eller behöver gå i terapi. Det kan till exempel vara:

  • kriser i livets olika skeenden
  • svårigheter i relationer
  • nedstämdhet
  • stress och oro
  • sviktande självkänsla
  • påfrestningar i samband med sjukdom.

Att gå i terapi, kortare eller längre tid, ökar möjligheterna att må bättre och att få större förståelse för sig själv, för andra och sitt sammanhang. Genom psykoterapi får du hjälp att hitta sätt att förändra livssituationen och få ökad livskvalitet.

Jag är av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut och har en magisterexamen i psykoterapi från Linköpings universitet. I grunden är jag socionom och har arbetat 25 år med behandling och terapi.

Jag erbjuder samtal, terapi och konsultation för enskilda, familjer, par och nära relationer. Jag erbjuder också handledning och konsultationer för professionella inom privat och offentlig verksamhet. Jag bedriver egen verksamhet i lokaler på Mariestadsvägen 5 centralt i Skövde.

Välkommen att kontakta mig!

Nyheter

mept_tweet