Psykoterapeutiska samtal och terapi kan vara en hjälp när du eller ni önskar att må bättre eller vill göra förändringar i livet. Utifrån behov och typ av fokus kan terapin läggas upp på olika sätt. Omfattningen i tid kan variera från ett samtal till terapi som pågår under längre tidsperioder. Det finns även skillnader i om terapin är individuell eller omfattar fler personer. Vid relationsproblem är det de personer som berörs av problemen som ska komma till samtal. Det kan vara ett par, det kan vara de personer som betraktar varandra som sin familj, det kan vara andra nära relationer som släktingar eller nära vänner.

Individuella samtal

Individuella samtal är lämpliga när du vill förändra något för egen del. Det kan röra sig om livskriser till exempel i samband med graviditet, att barn flyttar hemifrån eller vid dödsfall. Det kan också röra sig om stress, oro, nedstämdhet, sviktande självkänsla, traumatiska händelser, sorg, existentiella frågeställningar eller påfrestningar i samband med sjukdom.

Ofta berör individuella bekymmer och svårigheter andra personer, till exempel familjemedlemmar, och då kan det vara betydelsefullt att ha samtal i olika konstellationer vid något eller några tillfällen.

Parterapi

Parterapi är hjälpsamt när en eller båda i paret upplever att det är svårt att nå fram till varandra. Ofta kämpar båda i paret för relationen, men på olika sätt, och förstår då inte varandras beteenden eller reaktioner. Det är här vanligt att få negativa tankar om sig själv och sin partner. Parterapi är ett stöd för paret att skapa trygghet och tillit i relationen och för att öka medvetenhet kring det samspelsmönster där båda deltar. När det finns motivation till att försöka förändra relationen och en längtan efter en ökad kvalité i kärleksrelationen är parterapi ett hoppfullt initiativ.

Familjeterapi

Familjeterapi är lämpligt vid relationsproblem inom stjärnfamiljen, det vill säga alla typer av familjekonstellationer. Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjer för att försöka lösa och hantera problem och svåra livssituationer.

Samtal i andra konstellationer

Det finns andra viktiga relationer som kan få behov av samtalsstöd. Det kan röra sig om kompanjoner i ett företag, medlemmarna i ett rockband, eller helt enkelt långvariga vänskapsrelationer.

Hur går det till?

Efter att du har kontaktat mig (se Kontakt) träffas vi för ett förutsättningslöst samtal, där du eller ni beskriver den situation som har lett till kontakt, vad det finns för önskemål kring förändring, utveckling eller fokus i kontakten. Efter ett till tre samtal bestäms om vi ska fortsätta kontakten och på vilket sätt vi ska arbeta.

Det är bra att inledningsvis avsätta en timma att ha till förfogande vid enskilt samtal och en och en halv timma för par, familjer eller nära relationer. Vilket arbetssätt och vilken metod som vi sedan kommer överens om att fortsätta kontakten med, avgör tidslängd för samtalen.

Länkar

Svenska föreningen för familjeterapi
Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm
Tillsyn av terapeutisk verksamhet