Jag är legitimerad psykoterapeut, socionom och magister i psykoterapi. Jag är också handledare i psykosocialt arbete.

Jag tilltalas av att i samtalen vara inriktad på den situation eller tillstånd som tar sig uttryck i nuet, och att ha blicken riktad mot framtiden. Det förflutna kan ses som en bakgrund till nuet. Mitt psykoterapeutiska perspektiv har sin grund i systemisk och relationsorienterad teori. Dessa beskriver processer inom och mellan människor. Det kan beskrivas som ett system, där de olika delarna i systemet hänger ihop genom att samspela och påverka varandra. Det är därför viktigt för vår hälsa hur vi relaterar till varandra och kommunicerar med varandra. I samtalen används olika psykoterapeutiska metoder utifrån de behov som finns.

Jag har 25 års arbetserfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete och psykoterapi från verksamheter som barn- och ungdomspsykiatri (BUP), kommunal socialtjänst, behandlingshem, kommunal familjerådgivning och arbete mot våld i nära relationer (Utväg Skaraborg).

Monica Engström

Utbildning och formell kompetens

Utbildning i handledning i psykosocialt arbete vid Göteborgs universitet (länk)
Legitimerad psykoterapeut av Socialstyrelsen (länk)
Magisterexamen i psykoterapi vid Linköpings universitet
Psykoterapeutexamen med inriktning systemisk familjeterapi vid Linköpings universitet (länk)
Grundläggande psykoterapeututbildning vid Ersta Sköndal Högskola (länk)
Socionomexamen vid Sköndalsinstitutet (länk)

Mitt nätverk

Jag är del av nätverket Psykoterapimottagningen Mariestadsvägen 5. Personer i mitt nätverk inkluderar Birgit LannemyrCharlotte BlockFanny MarellIrene PedersenLars LiljegrenLisa KoserMartin KullanderTransire & Åse Ljungquist